Pon-Pet od 6:30 do 16:30, Telefon 335220, e-mail:  kocka.kockica.ntc@gmail.com

Dokumenti za upis

Uz prijavu za upis djeteta u dječji vrtić roditelj ili staratelj predaje sljedeću dokumentaciju:

1. Preslika rodnog lista i domovnice djeteta, OIB djeteta
2. Potvrda o prebivalištu djeteta
3. Potvrda poduzeća, ustanove, obrta roditelja / skrbnika o radnom odnosu s OIB-om roditelja / skrbnika - izvornik.
4. Liječničko uvjerenje - o obavljenom sistematskom pregledu(daje djetetov pedijatar) – izvornik
5. Preslika osobne iskaznice roditelja ili skrbnika (obostrano)
6. Preslika rodnog lista za ostalu djecu (braća, sestre)
7. Elektronički zapis o radno pravnom statusu roditelja/skrbnika (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
8. i druge bitne činjenice (ukoliko ih Korisnik ima):
- preslika rješenja o statusu invalida domovinskog rata
- preslika rješenja o skrbništvu, udomiteljstvu i sl.,
- preslika rješenja centra za socijalnu skrb o težim socijalnim i zdravstvenim prilikama
- preslika nalaza i mišljenja stručne komisije o djetetu s poteškoćama u razvoju
- preslika dokaza o pravu na dječji doplatak u tekućoj godini
- preslika IP kartice za prethodnu godinu roditelja/skrbnika
- preslika dokaza o podstanarstvu
- preslika pravomoćne presude o razvodu braka
- potvrda o statusu redovnog studenta