Pon-Pet od 6:30 do 16:30, Telefon 335220, e-mail:  kocka.kockica.ntc@gmail.com

Prednost na upis

Prema navedenim kriterijima, prednost na upis u primarni program vrtića  imaju:

- djeca sa stalnim boravkom na području Grada Zadra,
- djeca čiji je roditelj invalid Domovinskog rata sa 70 i više posto invalidnosti, ako je drugi roditelj u radnom odnosu,
- djeca u godini pred odlazak u osnovnu školu, ako su oba roditelja u radnom odnosu,
- djeca obaju zaposlenih roditelja, odnosno uzdržavatelja, i djeca samohranih zaposlenih roditelja, odnosno uzdržavatelja: s troje i više djece, s dvoje djece, s jednim djetetom,
- djeca s laganim smetnjama u razvoju, ako su oba roditelja u radnom odnosu,
- djeca iz obitelji s troje i više djece, ako roditelji nisu zaposleni.

Djeca upisana slijedom ove obavijesti primaju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2015. g.), a tijekom godine ukoliko to želi roditelj i postoji slobodno mjesto.