Pon-Pet od 6:30 do 16:30, Telefon 335220, e-mail:  kocka.kockica.ntc@gmail.com

Prehrana

Prehrana djece u našem vrtiću planira se i provodi prema važećim prehrambenim standardima i normativima koji su određeni „Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima“ (NN 121/07).

Vrtić ima izvješen tjedni jelovnik kako bi roditelji imali uvid za planiranje ostatka dnevne prehrane djeteta. 

U 10-satnom programu boravka u dječjem vrtiću nudimo pet obroka.

Broj obroka djetetu je usklađen s duljinom njegova boravka u vrtiću.

Satnica obroka:   zajutrak (keksić-čaj) po dolasku djece.

                            Doručak od 8:30 – 9:00 h   kruh sa namazom

                            Užina: 11:15 – 11:45 h       voće, kolač, jogurt

                            Ručak: 13:15 – 14:00 h      kuhani obrok

                            Užina:   15:30 – 16:00 h     keksići

                            Napitci: voda, čaj, kakao, mlijeko, jogurt, sok