Pon-Pet od 6:30 do 16:30, Telefon 335220, e-mail:  kocka.kockica.ntc@gmail.com

Programi

PRIMARNI DESETSATNI PROGRAM

Ciljevi su:

  • zadovoljavanje djetetovih osnovnih potreba te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu učenja djeteta
  • cjelovit razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala
  • oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, uočavanja i prihvaćanja međusobnih različitosti te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada
  • stjecanje socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj
  • izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo
  • njegovanje mirotvornog ponašanja
  • stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine koja uključuje materijalne i socijalne uvjete
  • u realizaciju programa uključiti roditelje kao aktivne sudionike