Pon-Pet od 6:30 do 16:30, Telefon 335220, e-mail:  kocka.kockica.ntc@gmail.com

Sustav učenja (NTC)

DRUGAČIJI (posebni)

 

  SAMO JE 2000 DANA IZMEĐU VREMENA KADA SE DIJETE RODI I KADA ONO POČNE POHAĐATI PREDŠKOLSKI PROGRAM. UPRAVO U TOM RAZDOBLJU MOZAK SE RAZVIJA NAJINTENZIVNIJE I ISKUSTVA KOJA DIJETE DOŽIVI TIJEKOM TOGA VREMENA IMAJU TRAJNI UTJECAJ NA KASNIJE USVAJANJE ŠKOLSKOG GRADIVA I OPĆENITO USPIJEH U ŽIVOTU.

                                           R.Rajović