Pon-Pet od 6:30 do 16:30, Telefon 335220, e-mail:  kocka.kockica.ntc@gmail.com

Funkcionalno učenje

Funkcionalno učenje

Najkvalitetnije učenje je asocijativno učenje, znanje koje se stječe putem asocijacija postaje funkcionalno i trajno. Osnova takvog učenja je pokret i igra.

FINAMOTORIKA, GRAFOMOTORIKA

Intelektualne sposobnosti ovise od broja sinapsi, a prsti formiraju najviše sinapsi, onda znači da naša fina motorika ima utjecaj na naše intelektualne sposobnosti.

MOTORIČKE VJEŽBE ZA RAVNOTEŽU, AKOMODACIJU, ROTACIJU


Su brojne u našem vrtiću kako bi djeci pružili šansu da razviju biološke strukture mozga i svoj ukupni razvoj.